Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství."
Bible - Jeremjáš 31,3

Nevynucujte si slib, že ‘už se to nikdy nestane’. To je prohřešek proti nepodmíněné lásce.J. Prekopová

Pondělí 12 listopad 2012

Svátek: Tibor

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Dobrejitro

Zobrazit

Je třeba překročit vlastní stín...

V mnoha důležitých grémiích, kurzech a organizacích se diskutuje o naléhavé potřebě nové formy rodinného života. Nespoléhejte však na diskuse! Jednejte sami! Začněte s tím u sebe a ve své rodině. Ještě dnes. A nebojte se! Řešení jsou prostá a stabilní, lehce srozumitelná.
1) Dohodněte si s manželem a také s dětmi, pokud tomu už mohou rozumět, že nebudete nikdy fyzicky agresivní a nikdy před řešením konfliktu – nebo uprostřed něj – nebudete od sebe unikat: „Jsme lidé, kteří ke konfrontaci pocitů mohou užívat ústa, hlásky a slova, mimiku a gesta. Každý z nás může v pevném objetí vyjádřit zcela otevřeně své zraněné city a ten druhý by se do něj měl vcítit tak, že se zase mohou smířit a zase pocítí radost z obnovené lásky.“
2) Přijměte tento nový druh řešení konfliktu za váš nový, pro všechny členy závazný životní styl. Hádka musí být ještě týž den urovnána, „dřív, než slunce zapadne“, jak se říká v Bibli. S hádkou ani nejdeme spát, ani se s ní neprobouzíme. To je škodlivé.
3) Začněte s tímto životním stylem ve svém partnerském vztahu, abyste byli vzorem dětem.

(I rodiče by měli dělat chyby, Portál 2010)