Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.
Bible - Žalm 86,5

Čas je řekou, kterou by člověk tuze rád splavnil oběma směry.I. Fontana

Středa 14 listopad 2012

Svátek: Leopold

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: VeVe

Zobrazit

Nabídka z ráje

(pokračování z minulého dne)
Proč vzpomínám na tuto příhodu z doby, kdy jsem studoval vysokou školu? Myslím si, že je to vhodný úvod k přemýšlení o velkorysé Boží nabídce, kterou můžeme prožívat každý týden. Poprvé se s ní setkáváme už ve zprávě o stvoření světa: „Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal... A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“ (Gn 2,1-3) Při čtení těchto slov jsem vždy uvažoval, co Mojžíš míní tím, když píše, že Bůh už na počátku „požehnal a posvětil sedmý den“. Myslím, že jsem byl schopen pochopit, co to znamená, když Bůh požehná člověku. Ale jak může „požehnat a posvětit čas“?
Když jsem tehdy po zmiňované zkoušce držel v ruce index, ve kterém jsem měl potvrzeno úspěšné složení zkoušky, měl jsem z toho velkou radost. Byl jsem rád, že jsem nabídku kantora využil. Jistě, byly potom i další termíny, ale podmínky pak už byly daleko složitější. Dnes žijeme v době, kdy různé obchody vyhlašují „akce“, při kterých je možné zakoupit výhodně nějaký výrobek. Začíná to banány nebo máslem, ale „výhodně“ můžeme koupit i auto. Jen musíme přijít v ten správný čas. Pokud přijdeme po skončení „akce“, už žádnou výhodu nezískáme.

(Co když Bible nelže?, Advent-Orion 2012)