Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Poběžím cestou tvých příkazů - do srdce dals mi svobodu! (B21)Bible - Žalm 119,32

Více a častěji urážíme druhého řečmi než činy.J. Paul

Pátek 7 červen 2013

Svátek: Iveta

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Ovlivňování partnera rozhovoru

(pokračování z minulého dne)
Příkazy a zákazy jsou nejjednodušším způsobem ovlivňování lidí, s nimiž přicházíme do styku. Z psychologického hlediska nejde jen o srozumitelnost sdělení, ale i o osobní reakci toho, komu něco přikazujeme či zakazujeme. Jde o citlivost k „svobodě“ člověka, s nímž přicházíme do styku. Příkaz a zákaz je možné dát druhému člověku takovým způsobem, že ho tím doslova urážíme. Ponižujeme ho, „devalvujeme“. Snižujeme jeho lidskou hodnotu. Není divu, že se pak v něm vzedme hladina adrenalinu v krvi a on se rozčílí, zablokuje, rozhněvá atp. Narážíme zde na požadavek „laskavosti“ a ohleduplnosti k druhým lidem. Omezování osobní svobody – a to se příkazy a zákazy do určité míry děje, je velice citlivou záležitostí.

Jaro Křivohlavý, Tajemství úspěšného jednání, Grada Publishing 1995