Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělají. (B21)Bible - Žalm 33,13-15

Na světě neexistuje žádná tak citlivá a vnímavá duše, jako je duše dítěte.P. Pellegrino

Pondělí 12 říjen 2015

Svátek: Marcel

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej st.

Zobrazit

Ježíš je z Neapole?

Jedna babička z italské Neapole se vypravila na Vánoce do Španělska ke své dceři.
Když ji první večer uslyšel při modlitbě její vnuk, zeptal se: „Babičko, s kým to mluvíš?“
„S Ježíšem.“
„Copak Ježíš je Neapolitán?“
„Ne, Ježíš není Neapolitán,“ odpověděla babička.
„Jak tedy může rozumět tomu, co říkáš?“
Babička mu vysvětlila: „Ježíš rozumí všem jazykům všech lidí na světě.“
„Španělsky také?“ chtěl vědět vnuk.
„Jistě, i španělsky!“
Za chvíli uslyšela babička ospalý hlásek dítěte, jak španělsky říká: „Dobrou noc, Ježíši!“
Nevyužít této „vše pohlcující“ kapacity malého dítěte znamená promrhat ty nejhutnější roky jeho života. Byla by to pedagogická chyba zasluhující červenou kartu!

(Příběhy pro osvěžení duše, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2012)