Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Když jste začali s takovým nadšením, nepolevujte nyní a ochotně dávejte, kolik můžete. (SNC)Bible - Druhý list Korintským 8,11

Nejšťastnější lidé na světě jsou ti dávající, nikoliv ti dostávající.autor neznámý

Středa 27 červenec 2016

Svátek: Viktor

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Dobrejitro

Zobrazit

Výběrčí daní

Jednoho šedivého podzimního dne nastoupil výběrčí daní společně s ostatními cestujícími na velký člun, jenž je měl dopravit na druhou stranu zálivu. Sotva jim zmizela pevnina z očí, vypukla silná bouře. Přívoz se kolébal tak mohutně, že se všichni zřítili do vody. Na palubě se udržel pouze převozník. Naštěstí se bouře uklidnila stejně rychle, jako přišla, a všichni cestující si vzájemně pomohli zpátky do člunu.
Zachránili se všichni až na výběrčího daní, který se utopil. Zbyl po něm jen plášť v rukou zachránců. Když se vrátili na břeh, spěchali za manželkou výběrčího, aby jí sdělili smutnou novinu.
„Jak se to jen mohlo stát?“ bědovala zoufalá vdova. „Všichni se zachránili, jen můj ubohý muž ne!“
„Opravdu jsme zkoušeli všechno. Byli jsme s člunem docela blízko něj. Čtyři muži klečeli na okraji a natahovali po něm ruce. ‘Dej nám ruku! Dej nám ruku!’ křičeli na něj pořád dokola. Docela určitě nás viděl a slyšel. Nakonec se nám podařilo zachytit jeho plášť. Ruku nám však nepodal.“
„Ach, vy nešťastníci,“ lkala vdova. „Udělali jste obrovskou chybu, když jste po něm chtěli, aby vám podal ruku. Měli jste raděj volat: ‘Vezmi si naše ruce! Vezmi si naše ruce!’ Neboť výběrčí daní vždy jen berou – nikdy ale nedávají!“

(Úsměvy pro duši, Vyšehrad 2002)