Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Je správné horlit, ale pro dobrou věc a vždycky, nejen tehdy, když jsem u vás, moje děti. Bible - List Galatským 4,18

Vědění je síla, ale nadšení je jiskrou. I. Ball

Pondělí 2 říjen 2017

Svátek: Olívie / Oliver

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Zdeňka Miškejová

Zobrazit

Horlivost

Horlivost (zápal pro věc) je povahový rys provázející všechny, kteří jsou o něčem přesvědčeni a jsou připraveni pro to i něco udělat. V pozitivním případě byli lidé s horlivostí ochotni vynaložit všechny své síly a schopnosti při konání dobra. V opačném případě se však z horlivosti stává děsivý nástroj zla.
V evangeliích je příběh horlivého učedníka, který původně usiloval o osvobození Izraele od Římanů. Byl to Šimon zvaný Zelóta. Zelóti byli radikální skupina, která se horlivě snažila o násilný převrat. Slovo „zelótés“ znamená „horlivec“.
Je zajímavé, že dodnes jsou křesťané a věřící lidé nazýváni podobným slovem, které sice zní na první pohled hanlivě, ale v původním kořenu takové není. Řecky se pochodeň řekne „fanos“. Od toho se odvíjí výraz pro zapáleného, horlivého člověka, který se nazývá „fanatik“. Fanatik je v původním slova smyslu opakem člověka, který je lhostejný a nezaangažovaný. V běžné řeči se žel usadila negativní varianta tohoto slova. Žijme tak, aby to nebylo právě kvůli tomu, jak horlíme pro své nápady a záměry.

(Stvoř mi, Bože, čisté srdce…, Advent-Orion 2015)