Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Bože, ty mne znáš a stále zkoumáš, víš, zda sedím, nebo právě vstávám, předem je ti jasné, co chci dělat. Minulost mou i dny, které přijdou, přikrýváš svou láskyplnou dlaní... (SNC) Bible - Žalm 139,1.2.5

Člověk má problémy s poslušností, ale Bůh nemá problémy s láskou.Pavel Kosorin

Pondělí 6 listopad 2017

Svátek: Liběna

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Daniela Valchářová

Zobrazit

Mám lásku k tobě

Mám lásku k tobě stálou, vřelou,
mám lásku k tobě, ty to víš.
Chci zahrnout tě denně něhou
a s tebou nést náš žití kříž.
Ač mnohdy zdá se, moje milá,
že moje láska ztrácí žár,
věř, že kdybys sto let žila,
vždy znovu srdce své ti dám.
To jenom roky nás víc tíží
a slova lásky zmlkla v nás.
Však moje oči k tobě vzhlíží,
i když nás poznamenal čas.
Podzimem jdeme vedle sebe,
má ruka hřeje tvoji dlaň.
A žehná nám i Bůh i nebe.
Buď s námi, Bože, vždy nás chraň!
Až dojdem v konec svého času
a spatříme tvou svatou tvář,
dej popatřit nám v nebes krásu
a dej nám znát, že ty nás znáš.

(František Bukvaj, Vyznání lásky)