Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Touhou spravedlivých je jen dobro, kdežto nadějí svévolníků je prosadit se zuřivostí. Bible - Přísloví 11,23

Využijte zkušenost odpuštění k pomoci druhým – a negativní zkušenosti k růstu v moudrosti. Budujte ve svém životě nový smysl.autor neznámý

Středa 7 únor 2018

Svátek: Veronika

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Uzdravení nemocného mozku

Hněv, nepřátelství, zášť a hořkost jsou spojeny s řadou tělesných i psychických poruch, a dokonce i se zkrácením doby života. Lidé, kteří nejsou schopni odpouštět, často zraňují jak psychicky, tak fyzicky nejen sebe, ale i druhé. Nesmiřitelní lidé mívají často velký problém, aby odpustili sami sobě špatné skutky, a sžírají je pocity odmítnutí, viny a hanby.
Motivační řečník Zig Zigler řekl, že je nebezpečné řídit auto tím způsobem, že se díváme do zpětného zrcátka. Lidé procházející svou životní cestou tak, že se neoprostí od předešlých nešvarů a křivd, marní příležitosti, které jim nabízí současnost, a naději na lepší budoucnost.
Už pouhá vzpomínka na to, jak nás někdo v minulosti shodil nebo nám ukřivdil, vyvolává zvýšení krevního tlaku, srdečního tepu a svalového napětí. Jedna studie na univerzitních studentech ukázala, že ti, kteří dokázali obecně méně odpouštět, měli vyšší hladinu krevního tlaku, a to i v klidu.

(Cesta ke svobodě, Advent-Orion 2011)