Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování...Bible - Titovi 3,4-5

Laskavé gesto se dokáže dotknout rány, kterou může uzdravit pouze soucit.S. Maraboli

čtvrtek 8 únor 2018

Svátek: Milada

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Někdo tě má rád I.

Na počátku dvacátého století, v období hospodářské krize, posílal newyorský spolek pro ochranu bezprizorních dětí každé prázdniny svým členům žijícím na venkově sirotky, aby u nich prožili pár pěkných dnů. Tak se na jednu farmu dostal i sedmiletý Johny, kterému jeho kamarádi říkali „Lodní krysa“, protože se od svých pěti let živil v přístavu zbytky jídla, které našel. Jeho matka se tehdy beze stopy ztratila.
Přijel v otrhaných kalhotách. Hned druhý den se vydává se svým hostitelem na slavnost pořádanou na počest narozenin sousedního farmáře. Sešla se zde spousta lidí, a tak je zábava hned v plném proudu.
Děti si hrají na voru, který našly na nedalekém jezírku. Snaží se na něm společně přeplavit na druhou stranu. Vtom jedno z nich nešikovně strčilo do malého synka jejich hostitele. Ten padá do vody a začíná se topit.
Všechny děti se dají do křiku a volají o pomoc. Jen malý Johny neztrácí duchapřítomnost. Okamžitě skáče do vody, doplave k tonoucímu a po malé chvíli vytáhne jeho bezvládné tělíčko na břeh.
To už přibíhají dospělí. Maminky berou do náručí své děti a pak ještě debatují o tom, co se mohlo stát, kdyby se vor převrátil.
(pokračování zítra)

(Co o tom říká Bible - Někdo tě má rád, Advent-Orion 2013)