00.00
Dnes je neděle 31. května 2020,
svátek slaví Kamila.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.
(Bible - Skutky 20,35)

Bez práce není čistého a radostného života.
(Čechov)

Nejmocnější zbraně

Navečer šestého dne Stvoření svolal Bůh všechna zvířata, aby se společně shromáždila.
Zvířata tedy bez meškání předstoupila před svého Stvořitele. Každé živé stvoření se sklonilo a vzdalo chválu Jeho majestátu. Jen ovečka, která se loudala za ostatními, smutně zůstala zticha.
„Copak ti schází?“ otázal se Stvořitel. „Proč se neraduješ jako všichni ostatní?“
„Jak bych se mohla radovat?“ posteskla si ovečka, „vždyť jsi mne stvořil úplně bezbrannou! Jak mám chránit svůj život?“
Hospodin se zeptal:
„Přála by sis tedy velké drápy medvěda?“
Ovečka zavrtěla hlavou.
„Tak třeba ostré zuby jako má lev?“
„Ne,“ odpověděla ovečka. „Chtěla bych takové zbraně, které by mě ochránily, ale zároveň nikomu neublížily.“
Stvořitel se zamyslel a řekl:
„Vidím, že chceš žít v míru a s láskou. Proto tvou žádost vyslyším. Dám ti to, co tě ochrání od zlého.“
A učinil ovečku pokornou, oddanou a trpělivou.

Načítám kalendář