00.00
Dnes je pondělí 13. července 2020,
svátek slaví Markéta.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře... (B21)
(Bible - Filipským 2,3)

Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší.
(Francis Bacon)

Mnoho lidí se dá strhnout jejich zhoubným učením a tím zhanobí cestu pravdy.
(2. Petrova 2,2)

Andělé, něco s tím udělám...

V Boha věří poměrně dost lidí, ale s anděly to bude slabší. Pokud jde tedy o mne, věřím v Boha a věřím i v anděly. Jen jsem ještě nikdy žádného osobně nepotkal. A nebo potkal a nevím o tom, což vyjde skoro nastejno. Ale přiznám se, že bych o takové setkání s andělem stál.

I když na druhou stranu mi zase někde v duši hlodá červíček pochybností, jestli to je správné přání. Jednak se andělé zjevují v kritických životních situacích, a to zase není to, po čem bych momentálně prahnul. A i kdyby se mi nemělo nic takového přihodit, zřejmě dokážu velice dobře odhadnout, co by mi anděl od Pána Boha vyřídil. Ale že by se mi zrovna chtělo něco takového poslouchat, to tedy ne... právě proto, že tuším, oč by asi šlo.

Vůbec je to s těmi anděly zajímavé. Protože se převážně pohybují v jiném rozměru, nedělá jim zřejmě problém vidět, co my tady na Zemi vytváříme, a to i tehdy, když si myslíme, že nás nevidí vůbec nikdo. A tuhle myšlenku si jen připustit je značně nepříjemné. Představa, že jsou mé nejtajnější prohřešky sledovány a rozebírány na nějakých andělských poradách mne dvakrát netěší.

Uklidňuje mne jenom to, že andělé nejsou lidé, a jejich porady tedy nebudou místa k pomlouvání, ale spíše příležitosti, kde společně přemýšlí nad tím, jak mne mých problémů zbavit.

V tom případě je tedy musí pořádně štvát, když jim tu jejich dobře míněnou snahu pořád nějak bořím.

Měl bych s tím něco začít dělat.

Načítám kalendář