00.00
Dnes je sobota 4. července 2020,
svátek slaví Prokop.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.
(Bible, kniha Přísloví)

Buď mlč, nebo řekni něco, co je lepší než mlčet.
(Pythagoras)

Klid

Jeden mnich se stáhl do ústraní, aby zasvětil svůj čas meditaci a modlitbě v odloučení od hřmotného a lomozného života.

K poustevně, ve které se usadil, přišel jednou pocestný a požádal jej o trochu vody. Mnich s ním poodešel k nádrži a nabral trochu vody do kalíšku. Cizinec se s díky napil, a poté se osmělil a zeptal se: „Řekni, jaký smysl vidíš v klidu, který sis pro svůj život zvolil?“

Mnich ukázal na vodu v nádrži a řekl: „Podívej se na hladinu. Co vidíš?“

Pocestný se podíval hluboko do nádrže, pak zvedl hlavu a řekl: „Nevidím nic.“

Po chvíli jej mnich znovu vyzval: „Podívej se na vodní hladinu v nádrži. Co vidíš teď?

Ještě jednou se cizinec sklonil na vodu a odpověděl: „Teď vidím sebe sama.“

„Tím je tvá otázka zodpovězena,“ prohlásil mnich. „Když ses díval do nádrže poprvé, byla hladina zčeřena nabíráním vody a tys nemohl nic rozeznat. Teď je voda klidná – a toto je zkušenost klidu: Člověk vidí sebe sama.“

Načítám kalendář