00.00
Dnes je neděle 31. května 2020,
svátek slaví Kamila.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.
(Bible - 1. Korintským 2, 1.4-5)

Co vlastníš duchem, tos poznal, cos poznal, to tě zaujalo, to ti otvírá nový svět.
(Bettina von Arnim)

Blahoslavení chudí duchem...

Těmito zvláštními slovy začíná Ježíš Kristus své nejslavnější kázání - Kázání na hoře. Moje učitelka chemie na základní škole k tomu ještě dodávala - "neboť oni volové slouti budou" pokaždé, když někdo prokázal elementární neznalosti její vědy.

Je sice pravda, že lidé nepříliš inteligentní jsou svým způsobem v omezeném světě svého života šťastni, ale proč by Spasitel světa jednu ze svých nejzásadnějších řečí začínal zrovna takovýmto bonmotem?

Vzdělaní teologové však říkají, že chudí duchem nejsou hlupáci, ale lidé skromní, kteří sami sebe nepokládají za pupek světa či střed vesmíru. Tedy lidé, kteří se do dnešní doby nehodí a na které by mnozí draví současní úspěšní rovněž vztáhli charakteristiku mé učitelky chemie, byť v přeneseném slova smyslu.

Ježíš však paradoxně prohlašuje, že jen jim bude patřit království nebeské.

bjt

Načítám kalendář