00.00
Dnes je sobota 15. srpna 2020,
svátek slaví Hana.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Král odpoví a řekne jim: "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili."
(Bible - Matouš 25,40)

Dobro vykonej raději hned, aby sis to náhodou nerozmyslel. Zlo raději hned nekonej, aby sis to ještě mohl rozmyslet.
(Mathias Claudius)

Je ti to dovoleno


Všechny útrapy namáhavých vojenských výprav snášel Alexandr statečně se svými vojáky. Po každém boji osobně vyhledal raněné.

Jednou jeho armáda procházela zasněženým průsmykem ve výšce více než 3 000 metrů. Jeho vojáci trpěli krutou zimou. A tak nás nepřekvapí, že se večer k táborovému ohni dovlekl mrazem oslepený voják. Alexandr, který právě seděl na malé stoličce u ohně, mu ihned uvolnil svoje místo. Když ale po chvíli voják zpozoroval, že vedle něho ve sněhu sedí jeho král, zhrozil se. Chtěl okamžitě vyskočit, ale Alexandr mu řekl:

"Kdyby ses narodil mezi Peršany, spáchal bys hrdelní zločin, pokud by ses posadil do královského křesla. Ale že ses narodil v Makedonii, je ti to dovoleno."

V královském paláci v Babyloně onemocněl Alexandr malárií. Zeslábl a neměl sílu vstát z lůžka. Staří vojáci, kteří s ním vítězně prošli polovinu světa, žádali, aby ještě jednou směli vidět svého krále. S bolestí a smutkem kráčeli mlčky v dlouhém zástupu kolem jeho lůžka...

Alexandr Makedonský zemřel. Jeho královský život trval necelých 33 roků. Potomci ho nazvali Alexandrem Velikým.

Načítám kalendář