00.00
Dnes je středa 27. května 2020,
svátek slaví Valdemar.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do nočního režimu!

Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
(Bible - Izajáš 40,28.29)

Strach roste otálením, mužnost odvahou.
(P. Syrus)

Odvaha


Je příliš mnoho malých srdcí, příliš mnoho váhavých duší, příliš mnoho uzavřených myslí a pokleslých ramen.

Jedním z nejzávažnějších nedostatků naší doby je nedostatek odvahy. Ne hloupého fanfarónství, bezduché opovážlivosti, ale skutečné odvahy, která si před každým problémem klidně řekne:

„Nějaké řešení tu musí být a já ho najdu!“

(Bruno Ferrero)

Načítám kalendář