00.00
Dnes je neděle 12. července 2020,
svátek slaví Bořek.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
(Bible - Efezským 1,17-19)

Optimismus je víra, která vede k úspěchu. A naděje je cesta k uskutečnění tužeb.
(H. Kellerová)

V zoufalství nicoty


V zoufalství nicoty
Srdce se svírá
V království prázdnoty
Zbývá jen víra

Samoty těžký mrak
Když duši tíží
Volat až do oblak
Skrz Země mříži...

Robert Žižka

Načítám kalendář