00.00
Dnes je sobota 15. srpna 2020,
svátek slaví Hana.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám od sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
(Bible - Jan 16,12.13)

Lidi a lidské věci musíme nejprve poznat, abychom je mohli milovat. Boha a božské věci musíme nejprve milovat, abychom je mohli poznávat.
(B. Pascal)

Kufr


Desetiletá Corrie ten Boomová ráda cestovala vlakem se svým otcem. Líbilo se jí nejen cestování a nové okolí, ale i možnost povyprávět si s otcem a ptát se ho na různé věci. Ráda kladla těžké otázky. Jednou na její problém otec odpověděl: „Odnes tento kufr.“

Corrie se o to marně pokoušela. „Je pro mne příliš těžký,“ řekla.

„Já vím, a proto ani nečekám, že ho poneseš,“ zareagoval otec. „Podobně je to s poznáním. Některé věci jsou pro nás příliš těžké. Až budeš větší a silnější, dokážeš kufr unést. Zatím mi důvěřuj, že ho já ponesu místo tebe.“

Když se později Corrie dostala do koncentračního tábora, protože její rodina pomáhala ukrývat Židy, jeden poručík se jí zeptal: „Jak můžete věřit v Boha, když dovolil, aby váš otec zde zemřel?“

Corrie si povzdechla. I jí se to zdálo nespravedlivé. Už dříve přemýšlela o tom, proč Bůh nechránil její rodinu, když byli tak laskaví k pronásledovaným lidem. Vzpomněla si však na příhodu z dětství a odpověděla: „Některé věci jednoduše nedokážeme pochopit. Já však toto břemeno ponesu za vás, dokud se vám ho nepodaří zvládnout.“

Věděla, že Bůh udělá to samé pro ni.

Načítám kalendář