00.00
Dnes je středa 3. června 2020,
svátek slaví Tamara.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho k mé rozumnosti...
(Bible - Přísloví 5,1)

Na počátku světa byl zvuk.
(M. Schneider)

Naslouchání


Oko je vynikajícím orgánem. Je ovšem zaměřené na vnější svět, a proto vnímá pouze to, co přichází jako obraz zvenčí. I uchem člověk nechává pronikat vnější svět do svého nitra, ale uchem člověk vnímá celek. Slepec je mnohem vnímavější k okolnímu světu než člověk, který sice vidí, ale je hluchoněmý. Oko vnímá svět často jen povrchně, stačí mu, že se mu něco „líbí“, že něco má hezký povrch. Oko se dívá jen jedním směrem, ale ucho dokáže vnímat celek, „naslouchat“, být „nastavené“, nikdy je nelze dokonale zavřít či ucpat. Uchem „chápeme“ mnohem víc.

Soustředím se dnes na to, jak umím naslouchat.

(Vlídná povzbuzení na každý den, Portál 2002)

Načítám kalendář