00.00
Dnes je neděle 5. července 2020,
svátek slaví Cyril a Metoděj.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Tak se Mojžíšovi dostalo nejlepšího egyptského vzdělání a vyrostl z něho výmluvný a schopný muž. (SNC)
(Bible - Skutky apoštolské 7,22)

Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.
(R. W. Emerson)

Povzbuzujte a odměňujte...


(pokračování z minulého dne)

Tento návyk plní několik funkcí. Nejenže povzbuzuje chuť ke každodennímu učení, ale je to také zdroj velmi zajímavých námětů k rozhovorům během společného jídla. Společně s Candy jsme zjistili, že se tak dovídáme, co kluci čtou, a pomáhá nám to také sledovat, čím se momentálně zabývají. A to nehovořím o tom, jak je to legrační, když se kluci snaží vzájemně se překonávat, překvapovat a bavit nás, případně udělat dojem.
Jakékoli nápadité programy, výchovné hry a rodinné tradice mohou sledovat stejný cíl – dát dětem příležitost, aby se stále učily a získávaly vědomosti příjemným způsobem. Jednou snad dojdou k bodu, kdy to pochopí a přijmou. Pak už nebudeme muset pro ně vymýšlet a vytvářet různé vnější stimuly, aby se učily.

(Širší souvislosti, Advent-Orion 2008)

Načítám kalendář