00.00
Dnes je neděle 31. května 2020,
svátek slaví Kamila.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Vždyť k vám promlouvá sám Hospodin: ‘Usilovně mne hledejte, navraťte se ke mně a budete moci opět bezpečně a pokojně žít.’ (SNC)
(Bible - Ámos 5,4)

Nesprávná cesta nedovede ke správnému cíli.
(J. Kratka)

Hledání cesty


V měsíci Elúl, kdy lidé připravují své duše na dny soudu, se rabín Chajim snažil vyprávět příběhy, které by všechny posluchače pohnuly k obrácení. Jednou vyprávěl o člověku, který se ztratil v hlubokém lese. Zabloudil tam i jiný člověk a po nějaké době potkal toho prvního. Aniž věděl, jak se mu vedlo, zeptal se ho, kudy vede cesta ven.
„To nevím,“ odpověděl ten první, „ale mohu ti ukázat cesty, které vedou pouze hlouběji do houští, a pak můžeme spolu hledat cestu ven.“
„Lidé,“ končil rabín své vyprávění, „hledejme společně tu cestu!“

Načítám kalendář