00.00
Dnes je neděle 12. července 2020,
svátek slaví Bořek.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Když dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamů, přišla k Šalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na srdci. (B21)
(Bible - První Královská 10,2)

Dobře mluví jen ten, kdo řekne všechno, co je třeba, a nic víc, než je třeba.
(F. de La Rochefoucauld)

Ženy umí v konverzaci ‘odbíjet’ a ‘přihrávat si’


Jedna žena se ptala: „Jak je možné, že když hovoříte s mužem, mnohdy se nedočkáte žádné reakce? Někdy mi to připadá, jako když se někdo snaží hrát tenis bez protihráče.“
Deborah Tannenová, lingvistka a autorka bestselleru Ty mi prostě nerozumíš: jak spolu mluví ženy a muži, říká, že když spolu hovoří muži a ženy, jde vlastně o komunikaci mezi kulturami. Muži vynikají v tom, co Tannenová nazývá „podávání hlášení“ (report talk), kde vlastně vedou monolog, zatímco ženy v „navazování spojení“ (rapport talk), kde si v konverzaci vzájemně nahrávají. Základem ženského přátelství je rozhovor, „jazyk vztahu: je to cesta, jak navázat spojení a začít vytvářet vztah. Pro většinu mužů je řeč především nástrojem k uchování nezávislosti či dosažení a udržení určitého postavení v sociální hierarchii. Děje se to předváděním znalostí a dovedností nebo snahou udržet se v centru pozornosti nějakým slovním projevem, například vyprávěním příběhů, vtipů, nebo sdělováním různých informací.“

(pokračování zítra)


(Přátelství žen, nakladatelství SAMUEL 2010)

Načítám kalendář