00.00
Dnes je sobota 15. srpna 2020,
svátek slaví Hana.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Tobě děkuji, Bože mých otců, a tebe chválím, tys mi dal moudrost a naplnil mne odvahou. Zjevils mi to, oč jsme tě prosili... (SNC)
(Bible - Daniel 2,23)

Mnoho věcí nemůžeme splatit penězi, ale splatíme je úsměvem, malou pozorností, prostým „děkuji“!
(L. J. Suenens)

Vděčnost předpokládá svobodu...


Svou vděčnost mohu vyjádřit slovy nebo svým chováním. Nemá to ale nic společného se snahou revanšovat se. Když se někomu odvděčím jen ze slušnosti, jsme si „kvit“. Okamžitě si tak dám na svůj výkon vystavit „kvitanci“, abych tomu druhému dal jasně najevo, že už si navzájem nejsme ničím povinni. Jenže takový postoj zabíjí vděčnost, neboť ta předpokládá svobodu. Právě z vděčnosti se chovám k druhému přátelsky a ochotně, ne tedy z vypočítavosti a z touhy vyrovnat se. Rodiče toho svým dětem dokážou dát nesmírně mnoho, ale očekávají za to dlouholetou vděčnost svých potomků. Vynucená vděčnost však dokáže plodit pouze hořkost.

Jen tehdy, zakouším-li rodičovskou lásku jako svobodný dar, dokážu být za ni vděčný. Takový je předpoklad, abych na to, co do mě vložili, dokázal odpovědět slovy a skutky.


(Štěstí vděčnosti, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2005)

Načítám kalendář