Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Stíny vidíme v životě tehdy, když se odvracíme od slunce.neznámý autor

Vytrvale pospíchejme k cíli. Dívejme se přitom na Ježíše, který je zdrojem i obsahem naší víry.Židům 12,1.2

úterý 11 květen 2004

Svátek: Pankrác

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Petr F.

Zobrazit

Bez starosti

Vlak zastavil v jedné malé vesnici a do mého kupé přistoupil malý, asi šestiletý chlapec. Slušně pozdravil a posadil se k oknu naproti mně. Choval se nenuceně a se zájmem pozoroval krajinu, kterou jsme projížděli. Nakonec jsem se svého malého spolucestujícího zeptal:
„Jezdíš často vlakem?“
„Ano,“ odpověděl.
Jeli jsme spolu už více než hodinu. Přejeli jsme po dvou vysokých mostech přes údolí a projeli jsme velmi dlouhým tunelem. Na chlapci nebyla vidět žádná bázeň. Stále spokojeně vyhlížel z okna.
Ještě jednou jsem ho oslovil:
„Ty se vůbec nebojíš cestovat sám vlakem?“
Chlapec na mne udiveně pohlédl:
„Čeho bych se měl bát? Tatínek je strojvedoucí a řídí naši lokomotivu. Celou trať dobře zná. Na příštím nádraží mu končí služba a půjdeme pak spolu domů na večeři.“

Nebylo divu, že se hoch choval bezstarostně. Seděl ve vlaku, který řídil jeho otec. Důvěřoval svému tatínkovi, že ho bezpečně doveze až domů.