Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.Bible - Římanům 12,1-2

Kde stojíš, začni kopat do hloubky. Tam doel je pramen.Friedrich Nietzsche

Pátek 29 duben 2005

Svátek: Robert

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Lituji tě

Řekl filozof pouličnímu metaři:
„Lituji tě. Tvou každodenní povinností je tvrdá a špinavá práce.“
Řekl metař filozofovi:
„Díky, pane. Ale pověz, jaká je tvoje práce?“
A filozof odpověděl:
„Studuji lidského ducha, jeho činy a jeho touhy.“
Tu se dal metař opět do práce a s úsměvem odvětil:

„Také já tě lituji.“