Dobré Jitro

dobrejitro.cz

I řekl Hospodin Abramovi: 'Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.Bible - Genesis 12,1-3

Vše, co se děje, patří do plánu věčného světa a dobře do něj zapadá.Johann Gottlieb Fichte

úterý 3 květen 2005

Svátek: Alexej

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Blahoslavení chudí duchem

Těmito zvláštními slovy začíná Ježíš Kristus své nejslavnější kázání - Kázání na hoře. Moje učitelka chemie na základní škole k tomu ještě dodávala - "neboť oni volové slouti budou" pokaždé, když někdo prokázal elementární neznalosti její vědy.
Je sice pravda, že lidé nepříliš inteligentní jsou svým způsobem v omezeném světě svého života šťastni, ale proč by Spasitel světa jednu ze svých nejzásadnějších řečí začínal zrovna takovýmto bonmotem?
Vzdělaní teologové však říkají, že chudí duchem nejsou hlupáci, ale lidé skromní, kteří sami sebe nepokládají za pupek světa či střed vesmíru. Tedy lidé, kteří se do dnešní doby nehodí a na které by mnozí draví současní úspěšní rovněž vztáhli charakteristiku mé učitelky chemie, byť v přeneseném slova smyslu.
Ježíš však paradoxně prohlašuje, že jen jim bude patřit království nebeské.

bjt