Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.Bible - Žalm 119,11.12

Hlas svědomí by byl nejlepším poradcem, kdybychom mu stále nenašeptávali, co má řici.J. Anouilh

úterý 5 červenec 2005

Svátek: Státní svátek - Cyril a Metoděj

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Chybovat je lidské

Rozhodně to nebylo poprvé, co tento bratr upadl do stejného hříchu. V minulosti se s tím pokaždé svěřil otci Klementovi a nejinak tomu bylo i dnes. V upřímnosti litoval svého skutku, ale zda to bylo v plné míře, těžko posoudit. Po chvíli totiž dodal:
„Chybovat je v podstatě lidské, otče…“
„To máš naprostou pravdu,“ odpověděl otec Klement.

„Když se však guma na odstraňování chyb spotřebovává rychleji než tužka, je to přehnané.“