Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění. Činy jeho rukou jsou pravda a právo, všechna jeho ustanovení jsou věrná, spolehlivá navěky a navždy, pravdou a přímostí vytvořená. Bible - Žalm 111,1.7.8

Hledat pravdu předpokládá nehledat výmluvy.P. Kosorin

Středa 6 červenec 2005

Svátek: Státní svátek - Mistr Jan Hus

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Daniel Dorica

Zobrazit

Toto Vám píši...

Toto Vám píši, abyste věděli, že mne nepřesvědčili žádným Písmem ani žádnými důvody, ale že se snažili lstí a hrozbami, aby mne přiměli k odvolání a odpřisáhnutí...
Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.
Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustit pravdu. - Stůjte v poznané pravdě, která nade vším vítězí a mocna jest na věky. - Proto také prosím, abyste se milovali, dobrým násilím tlačit nedali a pravdy každému přáli.
Poznávejte lidi po skutcích, jako dobrota stromu má známá býti po ovoci, ale nikoli po listí, ani po kůře, ani po výšce.

Jan Hus