Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve v Kenchrejích. Přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími, pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala, neboť i ona byla pomocnicí mnohým i mně samému.Bible - Římanům 16,1.2

Velikost člověka roste tou mírou, jakou se usiluje rozmnožit dobro svých spolubližních.M. Gándhí

Středa 28 září 2005

Svátek: Václav

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Daniel Doležal

Zobrazit

Vzájemná pomoc

Na světě žije spousta ztrápených, nešťastných a zakomplexovaných lidí. Každý uzná, že toto zjištění není až tak překvapivé.
Mnohem méně je těch, kdo se těmto ztrápeným, nešťastným a zakomplexovaným lidem snaží pomoci. Ani to není až tak velká novinka.
Překvapivé se mi však zdá, že poměr těchto dvou skupin zůstává víceméně stejný.
Zůstává stejný přesto, že konkrétní lidé se neustále přesouvají z první skupiny do druhé a naopak.
Zůstává stejný bez ohledu na to, že ti první dělají vše pro to, aby spolehlivě odradili všechny, kdo se jim pokouší pomoci. A ti druzí zase často volí takové metody pomoci, že se těm prvním v podstatě nelze ani divit.

bjt