Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.
Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí,
vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.Bible - Žalm 34,9.10

Každý den má svoje dary.M. V. Martialis

Pondělí 2 leden 2006

Svátek: Karina

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Dobréjitro

Zobrazit

Dobrý den

Nastal nový čas.
Mistr, který prožil se svými žáky dlouhé údobí, učinil mimořádné rozhodnutí. Myslel si, že právě teď přišla ta chvíle, kdy odhalí skutečné vědomosti svých stoupenců a plné poznání, kterého se jim v jeho blízkosti mělo dostat. A tak po společně prožitém čase je shromáždil kolem sebe a dal jim zvláštní úkol.
„Přemýšlejte, moji milí,“ oslovil vlídně přítomné, „poznali jste se mnou všechny uplynulé dny. Řekněte mi, co si myslíte o těch příštích – budoucích dnech, které nyní přicházejí?“
Nastalo nezvyklé ticho. Žádný z žáků se nepřihlásil, aby odpověděl na takto položenou otázku. A tak si mistr odpověděl sám:

„Každý dobře prožitý den bude dobrý den!“