Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.
Bible - První list Janův 3,1

Každý dar, i sebemenší,
je ve skutečnosti veliký,
byl-li dán s láskou.Pindaros

Pondělí 27 březen 2006

Svátek: Dita

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: ZM

Zobrazit

Co je těžší

Během španělsko-americké války dohlížela paní Klára Burtonová na práci Červeného kříže na Kubě. Když za ní jednoho dne přišel C. T. Roosevelt, aby nakoupil pro nemocné a raněné potraviny, byl překvapen, že mu paní Burtonová odmítla cokoli prodat.
V rozpacích se ptal, proč nemůže koupit žádné zboží, když jeho lidé tak nutně potřebují pomoc a on je připraven hradit náklady ze svého vlastního zdroje.
„Coloneli, stačí poprosit!“ odvětil jistý muž, který stál v jeho blízkosti.
Na Rooseveltově tváři se objevil široký úsměv. Teď teprve pochopil, v čem byl háček. Zásoby nebyly na prodej. Všechno, co musel udělat, bylo tak jednoduché – poprosit! A co potřeboval, dostal zadarmo.

Proč je někdy těžší prosit než platit? Nezapomeň, že budeš tuto lekci dnes potřebovat!