Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.Bible - Koloským 3,12

Kapitál skromnosti přináší vždy vysoké úroky.Ch.-L. Montesquieu

Středa 14 červen 2006

Svátek: Roland

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Skromnost

Co potřebuji k životu
je skýva chleba
a číše vody studené
ať mi žízeň zažene.
Jedno roucho vyprané
obuv ať mi zůstane
a tři vlídná slova.
Ta z pokladu Ježíšova.
Co potřebuji k životu?
Tvou milost
Tvoji dobrotu
a vodu,
chléb
a ta tři slova.
Ta toužím slyšet dnes
a slyšet znova:
„Já tebe znám.“
„Ty jsi mně milý.“
„Já mám tě rád.“
Děkuji Pane!
Na tisíckrát!

Samuel Martasek