Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi.
Bible - Skutky apoštolů 24,16

Když nevíš, jak se v dané chvíli zachovat, tak se pro každý případ zachovej jako slušný člověk.A. Michnik

čtvrtek 10 květen 2007

Svátek: Blažena

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Zdeňka Miškejová

Zobrazit

Vliv

Naše chování v každodenních běžných situacích má stejně důležitý vliv na mezilidské vztahy jako opravdu významný čin. Žádné jednání nebo postoj není bez účinku. Přestože nemá okamžitou odezvu, může se projevit v jednání někoho jiného někdy později. Náš vliv na druhé je významný a my máme odpovědnost za své činy a postoje, protože jsou příkladem pro ostatní. Vliv, který někdy má vyslovená myšlenka nebo drobný čin, je až děsivý.
Moje jednání, moje vyřčené myšlenky a vyjádřené postoje mají vliv na ostatní. Je třeba, aby byly pozitivní.

(Vlídná povzbuzení na každý den, Portál 2002)