Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Nechť jsou tvé oči otevřené k prosbě tvého služebníka i k prosbě Izraele, tvého lidu, a slyš je, kdykoli budou k tobě volat.
Bible - První Královská 8,52

Ústa zavírej a oči otvírej!srbské přísloví

Pondělí 21 květen 2007

Svátek: Monika

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Oči

Mladá maminka se před chvílí vrátila z práce, připravovala večeři a věnovala se domácím pracím. Snažila se, aby všechno vyšlo, jak se patří – chystala domácí hranolky, které děti milovaly.
Nejmenšímu byly čtyři roky. Ze školky přišel plný zážitků a teď je mamince vyprávěl. Maminka mu roztržitě odpovídala a přikyvovala.
Za chvilku ji dítě zatahalo za sukni: „Mami...“
Žena kývla a několika slovy zareagovala. Jenže tahání se opakovalo. „Mami...“ Maminka opět krátce odpověděla, škrábala brambory dál a myslela na záležitosti v zaměstnání.
Uplynulo pět minut. Dítě se na sukni pověsilo celou svou silou: „Mami, poslouchej mě očima.“
Poslouchat někoho očima znamená dávat mu na vědomí, že je pro nás důležitý.
Všechno důležité totiž prochází očima.

(Osvěžení pro duši, Portál 2005)