Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.
Bible - Efezským 6,4

Být učitelem znamená být tvůrcem krásy, lásky a lidskosti.J. A. Komenský

čtvrtek 29 listopad 2007

Svátek: Zina

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Zdeňka Miškejová

Zobrazit

Výzbroj

Děti potřebují na nelehkou cestu dobrou výzbroj:
- jasná měřítka a schopnosti rozlišovat mezi dobrem a zlem
- vytříbený cit pro skutečné hodnoty a nosné tradice
- svobodné tvůrčí myšlení, aby vytvářely nové formy života a dobývaly nové životní prostory
- logiku srdce, aby nacházely lidsky přijatelnější rozhodnutí, než jaká programuje počítač
- sílu vůle a zatížitelnost, stejně tak jako připravenost snášet krize bez ztráty odvahy
- naději jako životní postoj
- úctu před vyššími zákony, které patří k řádům stvoření. To znamená podle okolností omezit vlastní svobodu při svobodomyslném rozhodování
- připravenost otevřeně vyjadřovat pocity, neutíkat před konflikty s ostatními, přijímat usmíření a solidarizovat se
- schopnost milovat, to znamená milovat své bližní jako sám sebe

Jiřina Prekopová