Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.
Bible - Deuteronomium 7,9

U koho v duši bázeň, u toho v srdci Bůh a v povaze stud.anglické přísloví

úterý 4 prosinec 2007

Svátek: Barbora

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marek Miškej

Zobrazit

Nauč mne znát pravé hodnoty...

Sto miliard
mozkových synapsí,
brilantní databáze
a v ní ukrytá
má jedinečnost –
můj pas
na věčnost.
Co dnes ukládám
do té unikátní
databáze?
Co se nachází v pase,
kterým se budu muset
prokázat
na hranicích
věčnosti?

Petr Škrla