Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.
Bible - Jan 12,46

Víra zahrnuje mnoho pravd, které si zdánlivě odporují... Víra ovšem říká něco, co neříkají smysly, netvrdí však opak toho, co ony vnímají; je nad nimi, ne proti nim.B. Pascal

úterý 26 únor 2008

Svátek: Dorotka

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Víra

Misionář se po měsíce pídil po náhradě za slovo „víra“ v jazyce Papuánců, protože v jejich jazyce nebyl pro to slovo ekvivalent. Jednou za ním přišel jeden domorodec a zeptal se: „Ty nám povídáš o Ježíši a říkáš, že za nás byl ukřižován a že vstal z mrtvých. Viděls ho někdy?“ „Ne,“ řekl misionář. „Tak ho viděl tvůj děd?“ – „Ani on ho neviděl.“ „Když ho tedy nikdo neviděl, jak můžeš tvrdit, že Ježíš žije?“ Mezitím zahalil slunce velký mrak. „Vidíš slunce?“ zeptal se misionář. Muž zavrtěl hlavou. „Tak je to i s Ježíšem. Slunce svítí a hřeje, i když ho nevidíš. Já Ježíše nevidím, ale vím, že žije.“ Muž dlouho přemýšlel a pak řekl: „Rozumím ti. Tvé oko Ježíše nespatřilo, ale zná ho tvé srdce. Tys viděl Ježíše srdcem.“
To se misionáři stalo náhradou za slovo „víra“: „vidět srdcem“.
Jedině láska dokáže vidět srdcem.

(Laskavé slovo na každý den, Portál 2006)