Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera.
Bible - Žalm 104,23

Ruce do rukávů zasunul, jen zpovzdálí se díval.čínské přísloví

úterý 15 červenec 2008

Svátek: Luboš

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Cena za chvíli odpočinku

Jeden vysoký úředník se rozhodl, že navštíví klášter v horách. Jeho podřízení to oznámili představenému kláštera tři dni předem, aby se mohl na hodnostářovu návštěvu připravit. Mniši se celé tři dny nezastavili, aby dali všechno jak se patří do pořádku.
Klášter ležel hluboko v horách, všude kolem rostly bambusy a byl tam krásný klid. Hodnostář byl tím vším okouzlen. Jak seděl a popíjel víno, zarecitoval verše tchangského básníka:
„Obklopen bambusy, hovořil jsem s mnichy.
V odpočinku líbezně uběhl půlden tichý.“
Když jeden starý mnich slyšel tyto verše, nezdržel se úsměvu.
„Čemu se směješ?“ zeptal se hodnostář.
„Vy, milostpane, jste půl dne odpočíval, ale my jsme kvůli tomu tři dny dřeli, div jsme se neztrhali.“

(Moudrost staré Číny, Portál 2002)