Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Hospodin ti přece, člověče, ukázal, co je dobré a co od tebe žádá: Chce jen, abys jednal spravedlivě, miloval odpuštění a pokorně ho ctil jako svého Boha.
Bible - Micheáš 6,8

Odpouštění ostatních může přijít pouze tehdy, když uvolníme své vlastní pocity ublížení. Čím dokonaleji je uvolníme, tím plnější bude odpuštění.D. Chopra

Pondělí 27 říjen 2008

Svátek: Státní svátek

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: ČSOP-ARON

Zobrazit

Odpouštění

Odpustit neznamená postavit se do nadřazené role nebo chovat se tolerantně k někomu, koho nemáme rádi. Odpustit znamená napravit svůj zkreslený dojem, že nám někdo ublížil...
Odpouštění napravuje zkreslené vnímání, které nás vzájemně dělí, a umožňuje nám zažít pocit vzájemné jednoty a propojení...
Odpouštění se stává prostředkem, jehož pomocí opravujeme mylné představy a který nám umožňuje nevidět v ostatních i v sobě nic jiného než lásku...

G. G. Jampolsky