Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Proto směle přistupme k Bohu, který nás miluje, abychom dosáhli smilování a nalezli pomoc v čas tísně. (SNC)
Bible - Židům 4,16

Co svět nejvíc potřebuje: Trochu více laskavosti a trochu méně chtivosti, trochu více úsměvů a trochu méně úšklebků, trochu více dávat a trochu méně vyžadovat, trochu více „nás“ a trochu méně „já“.Bruno Ferrero

Pátek 9 říjen 2009

Svátek: Štefan / Sára

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Dobrejitro.cz

Zobrazit

Člověk ve studni

Jeden muž spadl do studny a nemohl se dostat ven. Šel kolem soucitný člověk a řekl: „To je mi opravdu líto. Cítím s tebou.“
Politik, který se věnoval sociálním věcem, poznamenal: „Dříve či později tam někdo musel spadnout.“
Zbožný člověk prohlásil: „Do studny padají jen zlí lidé.“
Vědec vypočítal, jak se to muselo stát, aby ten muž spadl do studny.
Opoziční politik na základě události přednesl v parlamentu zprávu, v níž napadl vládu.
Novinář slíbil napsat polemický článek do příští nedělní přílohy.
Praktický člověk se zeptal, jestli se ze studny platí vysoké daně.
Smutný člověk prohlásil: „Moje studna je horší.“
Humorista se ušklíbl: „Dej si kávu, ta tě pozvedne.“
Optimista namítl: „Mohl jsi dopadnout hůř.“
Pesimista mu oponoval: „Sklouzneš ještě hlouběji.“
Když toho muže uviděl Ježíš, podal mu ruku a vytáhl ho ven.

(Paprsek slunce pro duši, Portál 2000)