Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: ‘Veliké věci jim učinil Hospodin!’ (B21)
Bible - Žalm 126,2

Přestaň dělat, co právě děláš, a usměj se jen tak. Jen proto, že tě to naplní radostí. Protože tvé srdce zná nějaké tajemství. Proto se usmívej. Usmívej se často. Vyléčí to všechny tvé neduhy.N. D. Walsch

čtvrtek 5 květen 2011

Svátek: Květoslav

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Tomáš Hölbling

Zobrazit

K čemu je smích dobrý?

Smích posiluje imunitu, což zvyšuje odolnost vůči infekcím i nádorům. Jestli vás zajímá, jakými mechanismy se to děje, uvádí se, že dochází k vzestupu imunoglobulinu A, imunoglobulinu G, gamma interferonu, zvyšuje se počet NK buněk (NK znamená natural killer čili „přirozený zabíječ“, tyto buňky ničí nádorové nebo infekcí napadené buňky), T-lymfocytů (napadají infekční agens) i B-lymfocytů (souvisejí s vytvářením protilátek). U některých z uvedených změn se prokázalo, že přetrvávají nejméně 12 hodin po skončení smíchu.
Smích snižuje negativní účinky stresu, dochází k poklesu sekrece hormonů, jejichž zvýšená hladina je pro stres charakteristická (dopamin, adrenalin, kortisol). Podle jednoho výzkumu, prováděného na vzorku asi 300 osob, chrání smích do jisté míry i před srdečními nemocemi, což se dává do souvislosti právě s jeho protistresovým působením.

(Léčivá moc smíchu, Vyšehrad 2010)