Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Když dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámy..., přišla k Šalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na srdci. (B21)
Bible - První Královská 10,2

Komunikace je to, co prozařuje pečování, dávání, sdílení a ujištění.Nancy van Peltová

Pátek 10 únor 2012

Svátek: Mojmír

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Zdeňka Miškejová

Zobrazit

Narušená komunikace

Manžel, který vchází do dveří s pozdravem „Ahoj, miláčku“, čímž jeho celovečerní konverzace končí, zřejmě nedisponuje mnoha komunikačními dovednostmi.
Žena, která zarputile mlčí, protože jí manžel řekl něco, co zranilo její city, také zřejmě nepochopila potřebu a důležitost vzájemné komunikace. Ve skutečnosti tím oba dávají najevo, že nemají dost vůle a odvahy říci tomu druhému o tom, co právě prožívají.
Někteří selhávají v komunikaci proto, že je snadnější se jí vyhnout, potlačit myšlenky a pocity, než se je naučit vhodně a srozumitelně vyjádřit. Tato příčina úzce souvisí se sebeúctou. Pokud se domnívám, že moje myšlenky a názory nemají cenu, proč bych se měl o ně s někým sdílet? V těchto případech je potřebné zaměřit se na vlastní sebehodnocení.

(Jak zvládnout partnerskou komunikaci, Advent-Orion 2012)