Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Hospodin je vznešený nad všemi národy, jeho sláva klene se nad nebesy. Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout... (B21)
Bible - Žalm 113,4.7-8a

Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy.Augustin

Pondělí 11 únor 2013

Svátek: Božena

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Kdyby nebyly kapky deště

Kdyby nebyly kapky deště,
Nikdy by slunce duhu netvořilo,
Kdyby nebyla obyčejná hlína,
Nikdy by na zemi nic nerašilo,
Kdyby bolest srdce nesvírala,
Byla by v nich láska docela malá,
Kdyby člověk jen rájem šel,
Zase by na Boha zapomněl
Protože k modlitbě ruce spíná,
Jen když ví, že je pouhá hlína,
Jen vánek, pouhý vzdech,
Který oživil Boží dech,
Jen když u kříže pokleká,
Jen když vyhlíží zdaleka
Toho, kdo z prachu ho pozvedá
A jinou útěchu nehledá...

(Jarka Cýrusová)