Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Nevěřím, že by mě prostě umlčel svou převahou. Určitě by mě vyslechl s pochopením. (SNC)Bible - Jób 23,6

Nedostatek uznání a pochopení dítě vycítí i beze slov.Nancy van Peltová

Pátek 8 listopad 2013

Svátek: Bohumír

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Eva Nádvorníková

Zobrazit

Sebeúcta

Nízké vědomí vlastní hodnoty má svůj původ v dětství. Rodiče dětem neposkytují dost podpory nutné pro rozvoj sebevědomí v prvních letech života. To může později vést k nezdravé sebekritice, sebeobviňování a nepřijetí. Takové pocity vznikají v průběhu let, ve kterých se formuje osobnost, a jsou živeny společností orientovanou na úspěch. Tyto negativní vlivy poznamenají člověka na celý další život.
Dítě je ve své sebeúctě zranitelné už v době, kdy sfoukne svíčku na svém prvním narozeninovém dortu. Již několikaměsíční batole umí rozlišit pokárání od pochvaly. Když se mu dostává pozornosti, cítí svoji důležitost; když s ním však druzí nakládají hrubě, ve vlastních očích hodnotu ztrácí. Dokáže rozeznat, jak jej vnímají vlastní rodiče. Vědomí jejich lásky a respektu se stává významným základem jeho vlastní sebeúcty.

(Jak být skvělým rodičem, Advent-Orion 2012)