Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy. Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši. Tvou stráží stane se důvtip, rozumnost tě bude chránit. Bible - Přísloví 2,9-11

Také důvtip přispívá ke zdravému životu, pokud nezneužívá druhé.J. C. Bermejo

Pondělí 30 prosinec 2013

Svátek: David

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Blanka Melíková

Zobrazit

Prodej osla

Říká se, že se jeden mladík z města vydal na venkov a od starého venkovana koupil osla za dva a půl tisíce korun. Venkovan mu řekl, že mu zvíře předá následující den.
Druhý den mu však řekl: „Synu, je mi líto, ale mám špatné zprávy… Osel zemřel.“
„Dobrá, vrať mi tedy peníze.“
„Nemůžu, už jsem je utratil.“
„Nevadí, předej mi tedy osla.“
„A k čemu? Co s ním budeš dělat?“
„Nechám ho slosovat.“
„Zbláznil ses? Jak asi necháš slosovat mrtvého osla?“
„Samozřejmě nikomu neřeknu, že je mrtvý.“
O měsíc později se starý muž a mladík opět sešli.
„Co se stalo s oslem?“
„Dal jsem ho do slosování, prodal jsem pět set losů po padesáti korunách a získal jsem dvacet čtyři tisíc devět set padesát korun.“
„A nikdo si nestěžoval?“
„Pouze výherce. Ale tomu jsem vrátil jeho padesát korun.“

(Vlídné příběhy, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013)