00.00
Dnes je pondělí 13. července 2020,
svátek slaví Markéta.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší modrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.
(Bible - Koloským 3,16)

Autor, který se neumí odhodlat k tomu, aby snesl oheň kritiky, by se vůbec neměl dávat do psaní. Jako se cestovatel nesmí dát na cestu, spoléhá-li na stále jasnou oblohu.
(Honoré de Balzac)

Kde jsi, Pane?

Místní farář v Zasmušilovicích měl takový zvyk, že pravidelně vystupoval na kostelní věž, aby byl blíže Hospodinu. Svým farníkům chtěl zprostředkovat Jeho slova stejně, jak to druhdy činíval sám Mojžíš. A vskutku, jednoho dne uslyšel, že Bůh cosi říká.

Kněz na vrcholku věže zvolal mocným hlasem: „Kde jsi, Pane? Slyším tě, ale jako z veliké dálky.“

I odpověděl mu Hospodin: „Jsem tady dole, uprostřed tvého lidu. A ty jsi kde?“

Načítám kalendář