00.00
Dnes je středa 27. května 2020,
svátek slaví Valdemar.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do nočního režimu!

Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost.
(Bible - Přísloví 1,5)

Mnozí lidé nezanechají příznivý dojem proto, že nedovedou pozorně poslouchat. Tolik myslí na to, co chtějí sami říci, že ani neposlouchají. Významní lidé mi řekli, že mají raději dobré posluchače než dobré vypravěče. Zdá se, že schopnost poslouchat je vzácnější než jiné vlastnosti.
(Marcosson)

Blahoslavení vtipní a moudří

Blahoslavení, kteří se dokáží zasmát sami sobě, neboť si vždy naleznou dostatek zábavy.
Blahoslavení, kteří dokáží rozlišit horu od krtince, neboť si uspoří mnoho hněvu.
Blahoslavení, kteří jsou schopni odpočívat a spát, aniž by pro to hledali omluvu, neboť se stanou moudrými lidmi.
Blahoslavení, kteří dokážou naslouchat a mlčet, neboť se při tom naučí mnoho nového.
Blahoslavení, kteří jsou dost inteligentní na to, aby sebe sama nebrali příliš váže, neboť jejich bližní si jich budou vážit.
Blahoslavení, kteří jsou vnímaví k radám druhých, aniž by je však považovali za nenahraditelné, neboť budou zasévat hodně radosti.
Blahoslavení, kteří se dokáží usmívat a nedělat zlé obličeje, neboť jejich cesty budou ozářeny sluncem.
Blahoslavení, kteří jsou schopni si chování druhých vykládat příznivě, neboť budou sice považování za naivní, ale to je cena lásky.
Blahoslavení, kteří jsou schopni hledět na malé věci vážně a na vážné věci klidně, neboť v životě dojdou velmi daleko.
Blahoslavení, kteří přemýšlejí dříve, než jednají, a pomodlí se dříve, než začnou přemýšlet, neboť se vyhnou mnoha hloupostem.
Blahoslavení, kteří dokáží mlčet a usmívat se, i když jim někdo skočí do řeči či šlápne na palec, neboť jsou velmi blízko duchu evangelia.
Blahoslavení, kteří ve všech bytostech poznávají a milují Pána, neboť budou vyzařovat světlo a dobro a radost.

Načítám kalendář