00.00
Dnes je neděle 31. května 2020,
svátek slaví Kamila.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.
(Bible - Žalm 103,13.14)

Kéž bych tak mohl svůj život učinit něčím jednoduchým a rovným, jako je rákosová flétna, kterou Pán naplňuje hudbou.
(R. Thákur)

Vyrovnaný


Jednou přišel k mistrovi bohatý muž, který se trápil otázkou.

„Je to pravda, že je v Písmu svatém napsáno, že člověk povstal z prachu a v prach se obrátí?“ ptal se mistra.

„Ale z toho přece nemusíš být skleslý,“ odpověděl mistr. „Kdybys povstal ze zlata a na konci života tě čekalo, že se obrátíš v prach, pak bys měl důvod k nespokojenosti. Ale jestliže jsi povstal z prachu a v prach se zase obrátíš, tak na co si vlastně stěžovat?“

Načítám kalendář