00.00
Dnes je sobota 4. července 2020,
svátek slaví Prokop.
Stránku si nyní můžete nově přepnout do denního režimu!

Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují...
(Bible - Matouš 5,44)

Kdo se rozhodl pro odplatu, měl by kopat dva hroby.
(čínské přísloví)

Opravdu ne?


V mládí jsme bydleli na venkově. Jednou dal otec naší slepičárně nový plot. Díra pro slepice v něm byla stranou od té původní. Co se stalo? Když jsme slepice vypustili do zahrady, nemohli jsme je dostat zpět do kurníku. Dobývaly se tam v místě, kde měly vchod dříve. Skákaly, kdákaly, lítaly, ale nebyly schopny jít o kousek dál, kde byla dvířka do jejich domova otevřena. Dalo nám to hodně práce, nežli jsme je přinutili, aby tudy prošly.

Někdy si připadám, že se chovám jak ty naše slepice. Vidím jednu jedinou možnost, jak řešit konflikt s tím, kdo mi ublížil, kdo mě pomluvil, poškodil, urazil či jinak ponížil: odplácet ranou za ránu – a nevidím, že je možné jednat i jinak.


(O odpouštění s Jaro Křivohlavým, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2004)

Načítám kalendář